Mobil Sağlık Tarama Aracı

Is Sagligi ve Guvenligi ,Is Guvenligi Uzmani ,Isg Uzmani , Osgb , Ortak Sağlık Güvenlik Hizmetleri

RSS 2.0

Mobil Saglik Araci

saglik_muayenesi

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla “mobil olarak” işyerlerinizde sunmaktayız. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. HİNTEL  OSGB  iş yeri hekimi hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, …Continue reading →

Sınav hakkı C,B,A Sinifi

sinav kaygisi stresi _isguzmani

Sınav hakkı GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: RG-11/10/2013-28792) (1) 15/8/2009 tarihinden sonra Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını kaybedenler, bu maddenin yayım tarihi itibariyle 1 yıl içinde ilgili sınavlara katılabilirler. Bu madde geçici madde olduğu için yukarıdaki gibi daimi hak kazandırmaz. Yani 11.10.2014 tarihine kadar kullanılacak bir madde ve haktır. İşte yazımızın başlığındaki sınav affı kelimesinin karşılığı budur. …Continue reading →

IS MUFETTISI

iş müfettişi

“Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha sonra da geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar.” İş Teftişi Nedir? İş Teftişi Niçin Gereklidir? İş Teftiş İhtiyacı Ne Zaman Doğdu ve Neler Değişti? İş Teftişinin Yasal Dayanağı Nedir? İş Teftişini Kim Yapar? İş Müfettişi İş Yerinize Nereden Gelir? İş Müfettişinin İşin Yürütümü ya da İş Sağlığı ve …Continue reading →

İş sağlığı ve güvenliği Kanunu

İş sağlığı ve güvenliği Kanunu

KANUNA HIZLI BAKIŞ İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı. İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi uzman personel görev yapacak. İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden …Continue reading →

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görevi

isyeri_hekimi

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. …Continue reading →

Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa …Continue reading →

Referanslarımız

referanslar_isguvenligi

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti Verdiğimiz Firmalardan Bazıları Güncellenmektedir. Harun Büyük İş Guvenliği Uzmanı www.muhendis.tel www.isguvenlikuzmani.info www.osgbdanismanligi.com

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

mobilsaglik_taramasi

OSGB Nedir ? OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) nedir?, Hintel Ortak Saglık Güvenlik Biri OSGB’ler, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kuruluşlardır. İşverenlerin yükümlülükleri (4857 sayılı İş Kanunu) nelerdir? İş Kanunu’nun 77. ve sonraki diğer önemli maddeleri gereği olarak; İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her …Continue reading →

Mobil Sağlık Tarama Aracı

mobil saglik taramasi

MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACIMIZ Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: İşe girişlerinde. İş değişikliğinde. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça …Continue reading →

Mobil sağlık tarama aracımız mevcuttur

iş güvenliği uzmanı

6331 ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ, 2011 yılından beri ağır sanayi işletmelerine , işyerleri Tehlike Sınıfılarına göre ,Çok tehlikeli sınıf ,Tehlikeli iş yeri sınıfı, Az tehlikeli iş yeri,iş güvenliği danışmanlığı yapmaktayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilmek üzere  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Şirketimiz Kurulmak üzeredir. Kurulum çalışmalarımıza başladığımız  günden beri tek amacımız iş sağlığı ve güvenliğini yasal bir zorunluluk …Continue reading →